V knihe návštev sú vítané pripomienky k celému obsahu stránky USA2002. Budeme reagovať, odpovedať na otázky. Samozrejme môžeš napísať čokoľvek, čo ti leží na srdci a nemusí to mať súvis s ničím. Potešíme sa všetkým ohlasom.
Diakritiku, teda dĺžne a mäkčene môžte spokojne používať.

Text sa dá spestriť použitím štandartných html tagov:

text <b>bold</b> text
text <i>italics</i> text
text <u>underline</u> text
text <em>emphasized</em> text
text <small>small</small> text

A tiež môžete napísať internetový link a meniť farbu textu:

<a href="http://www.mlaco.sk/">link</a>
<font color="red">red</font>

Tieto tagy možno tiež kombinovať.


USA2002    ·    www.mlaco.sk/usa2002
Informácie