Tabuľkový prehľad výletov

Uvádza dátum, trasu a kilometrovú dĺžku jednotlivého výletu, alebo cesty. Údaje som začal zaznamenávať v roku 1994, kedy som si kúpil úžasný tachometer Echo7. (Pôvodná batéria na ňom vydržala 6 rokov.)
Databáza je členená na ročné celky a v rámci nich na jednotlivé výlety. Pre prehľadnosť som tu vynechal priemernú a maximálnu rýchlosť, rating time, oddychový čas a odo.

prejdené kilometre

Počet prejdených kilometrov za jeden rok sa nezhoduje so súčtom udávaných kilometrov k jednotlivým výletom počas roka. Teda ODO sa nerovná vždy sume DST za jeden rok. To je spôsobené tým, že menšie výlety nezaznamenávam, i keď sa počas nich ODO pripočítava.

Všetky údaje z tachometra už roky ukladám do jedného veľkého excelovského zošitu, tam je sústredená celá podrobná databáza. Tu je na stiahnutie:

bicykel-xls.zip (180 kb)


úvodná stránka
Naše cykloturistické výlety  ·  www.mlaco.sk/bicykel  ·  © Marek Laco 1998-2022  ·  bicykel/zavinac/mlaco.sk

USA 2002